Messagg ta' l-Arcipriet - Il-Maħfra

Fil-ħajja tagħna għandna bżonn ħafna ta' regoli biex jiggwidawna. Għalkemm ħafna drabi dawn ir-regoli jdejquna għax narawhom bħala xkiel, imma fil-fatt ma nistgħux ngħaddu mingħajr regoli. Din id-darba se nikteb dwar ir-regola tal-maħfra.

San Gorg Preca jagħtina din ir-regola dwar il-maħfra: "Inżomm b'regola li naħfer minn qalbi lil kull min għamilli jew jagħmilli kull xorta ta' deni, biex Alla jaħfer ukoll lili skond il-wegħda infallibli tiegħu".

1.Il-maħfra tal-għedewwa hija liġi divina u min ma jħarishiex, bla ebda dubju, ma jkollux il-maħfra ta' dnubietu mingħand Alla.

2. Mhux li wieħed jaħfer, imma kif wieħed jaħfer, jgħodd quddiem Alla. Ma jaħfirx tassew, min ma jaħfirx minn qalbu. Ma jaħfirx tassew min ma jaħfirx lil kulħadd. Ma jaħfirx tassew, min jaħfer biex jeħles deni ikbar temporali.

3. Hija ħaġa iebsa għan-natura tagħna li wieħed jaħfer u jħobb lill-għadu tiegħu, għax in-natura tagħna hi vendikattiva. Iżda dak li huwa impossibli għall-bniedem huwa possibli għal Alla. Mela bit-talb wieħed ikun jiflaħ biex jagħmel dan il-pass u jaħfer tassew.

4. Biex wieħed iħares lejn il-liġi tal-maħfra jeħtieq irażżan fih il-korla, għaliex il-korla ma tagħmilx ħniena. Irridu niftakru li aħna għandna dejn kbir quddiem Alla.

5. Alla jaħfrilna kif aħna naħfru. "Bl-istess kejl li tkunu kejjiltu bih lill-oħrajn ikun imkejjel lilkom" qalilna 'l-Mulej.

Għalhekk fil-bidu ta' sena ġdida, jekk għandek lil xi ħadd li bħalissa ma tistax taħfirlu, itlob l-għajnjuna tal-Mulej, għax dak li jidher impossibli għalik, huwa possibli quddiem Alla.

Il-Paċi magħkom

Dun Charles Attard

Arċipriet

 

 

 

 


« September 2016 »
MonTueWedThuFriSatSun
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Bookmark Us

Bookmark Website 

Bookmark Page 

Votazzjoni

Tinteressak il-hidma li issir fil-parrocca?:

L-Aħħar Kummenti (Forum)